Pegatrust

Pegatrust | Ondersteunende begeleiding individueel en groeps verband

Voor wie?

Pegatrust | Ondersteunende begeleiding individueel en groeps verband.

  • Contactstoornissen / communicatiestoornissen
  • Concentratiestoornissen
  • Coördinatieproblemen;
  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Psychische problemen
  • Ontwikkelingsachterstanden.

Het team

Pegatrust is opgericht door Sonja Smeeing. Na haar studie tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (HBO Horst in Driebergen), heeft zij zich vooral gericht op het in groepsverband begeleiden van kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking. Vooral kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben altijd haar bijzondere aandacht gehad.

Sonja Smeeing

Oprichter Pegatrust

8 jaar geleden heeft Sonja, naast haar werk als zorgverlener bij zorginstelling Amerpoort, Pegatrust opgericht. Pegatrust is ontstaan vanuit de wens van Sonja. Zij wilde zich graag meer richten op de individuele basis. Gerichter naar het ieder kind of volwassene te kijken en hierdoor zorg op maat te kunnen bieden. Ieder mens is uniek en Sonja kijkt dan ook het liefst naar de mogelijkheden van haar cliënten en niet zozeer naar de beperkingen. De mens staat centraal en niet zijn of haar beperking. De werkwijze van Pegatrust geeft Sonja de mogelijkheid om samen met de cliënten en/of ouders/verzorgers een passend traject uit te zetten en daarmee iedereen ondanks zijn of haar beperking tot bloei te laten komen. De begeleiding is niet alleen gericht op het verbeteren of behouden van vaardigheden, maar wil iedereen ook laten voelen dat iedereen er mag zijn zoals je bent!


Ilse Kloek

De coachingsactivititeiten binnen Pegatrust worden verzorgd door Ilse Kloek. Na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht, heeft zij de opleiding Equine Assisted Therapy gevolgd in Gent. Waarna zij een internship van een half jaar heeft gevolgd bij Green Chimneys in Brewster, New York. Bij Green Chimneys ondersteunde zij kinderen, van 6 tot 16 jaar met diverse problematiek, tijdens hun rijlessen en hun bijbaantjes in de stallen (het learn and earn project). Daarnaast was zij betrokken bij de equitherapie sessies voor de kinderen, bij Green Chimneys worden de paarden ingezet voor therapeutisch rijden, psychotherapie, spraaktraining en fysiotherapie. Na haar periode in Amerika heeft Ilse bij Horsewise in Leusden gewerkt, daar gaf zij therapie met behulp van paarden aan kinderen met autisme, adhd en/of ontwikkelingsachterstanden, daarnaast begeleidde zij volwassenen met niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Naast dit alles werkt ze al sinds 2007 op een buitenschoolse opvang waar ze het elke middag gezellig probeert te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van gekke, leuke en/of creatieve activiteiten.


Samenwerking

Pegatrust werkt samen met: