Begeleiding individueel | Begeleiding groep | Dagbesteding | Paardrijles

Voor wie?

Begeleiding individueel | Begeleiding groep | Dagbesteding | Paardrijles

  • Contactstoornissen / communicatiestoornissen
  • Concentratiestoornissen
  • Coördinatieproblemen;
  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Psychische problemen
  • Ontwikkelingsachterstanden.

Het team

Pegatrust is opgericht door Sonja Smeeing. Na haar studie tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (HBO Horst in Driebergen), heeft zij zich vooral gericht op het in groepsverband begeleiden van kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of motorische beperking. Vooral kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben altijd haar bijzondere aandacht gehad.

Sonja Smeeing

Oprichter Pegatrust

8 jaar geleden heeft Sonja, naast haar werk als zorgverlener bij zorginstelling Amerpoort, Pegatrust opgericht. Pegatrust is ontstaan vanuit de wens van Sonja. Zij wilde zich graag meer richten op de individuele basis. Gerichter naar het ieder kind of volwassene te kijken en hierdoor zorg op maat te kunnen bieden. Ieder mens is uniek en Sonja kijkt dan ook het liefst naar de mogelijkheden van haar cliënten en niet zozeer naar de beperkingen. De mens staat centraal en niet zijn of haar beperking. De werkwijze van Pegatrust geeft Sonja de mogelijkheid om samen met de cliënten en/of ouders/verzorgers een passend traject uit te zetten en daarmee iedereen ondanks zijn of haar beperking tot bloei te laten komen. De begeleiding is niet alleen gericht op het verbeteren of behouden van vaardigheden, maar wil iedereen ook laten voelen dat iedereen er mag zijn zoals je bent!

Ilse Kloek

De coachingsactivititeiten binnen Pegatrust worden verzorgd door Ilse Kloek. Na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht, heeft zij de opleiding Equine Assisted Therapy gevolgd in Gent. Waarna zij een internship van een half jaar heeft gevolgd bij Green Chimneys in Brewster, New York.
Bij Green Chimneys ondersteunde zij kinderen, van 6 tot 16 jaar met diverse problematiek, tijdens hun rijlessen en hun bijbaantjes in de stallen (het learn and earn project). Daarnaast was zij betrokken bij de equitherapie sessies voor de kinderen, bij Green Chimneys worden de paarden ingezet voor therapeutisch rijden, psychotherapie, spraaktraining en fysiotherapie. Na haar periode in Amerika heeft Ilse bij Horsewise in Leusden gewerkt, daar gaf zij therapie met behulp van paarden aan kinderen met autisme, adhd en/of ontwikkelingsachterstanden, daarnaast begeleidde zij volwassenen met niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.
Naast dit alles werkt ze al sinds 2007 op een buitenschoolse opvang waar ze het elke middag gezellig probeert te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van gekke, leuke en/of creatieve activiteiten.

Sponsor en samenwerking

Pegatrust werkt samen met Stalgroenendaal en Happy Riders Eemland.

Pegatrust Kiwa gecertificeerd

Het Keurmerk ZZP’er Zorg is bedoeld voor zzp’ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij Gemeenten en Zorgkantoren. Zorgverzekeraars stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat u als zzp’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleent.

Lees meer

Pegatrust Erkend Leebedrijf

De praktijkopleider werkt in een (leer)bedrijf dat door SBB is erkend. Hij leidt de onderwijsdeelnemer (stagiair) in de praktijk op. Hij is het aanspreekpunt voor de stagiair en maakt hem wegwijs in de dagelijkse praktijk.
De praktijkopleider leidt de stagiair op en organiseert zijn leeractiviteiten. Hij zorgt daarbij voor een zo goed mogelijke leeromgeving. De stagiair krijgt een werkplek waar zoveel mogelijk (dagelijkse) praktijksituaties voorkomen die hij ook zal tegenkomen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid.De praktijkopleider werkt in een (leer)bedrijf dat door SBB is erkend.

Lees meer

Klachten en Geschillen regeling

Klachten

Klachten kunnen opgelost worden. Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Lees meer…… Reglement geschillen instantie zorggeschil