Beleid Inspraak/medezeggenschap Pegatrust

Begeleiding individueel | Begeleiding groep | Dagbesteding | Paardrijles

Pegatrust vindt het belangrijk om samen met de cliënten en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers passende zorg te leveren.

Daarvoor houdt Pegatrust korte lijnen met cliënten en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers. Er vinden regelmatig korte gesprekken plaats hoe het gaat, of er nog wensen en/ of verwachtingen zijn en of het aanbod nog passend is. Deze gesprekken worden zowel individueel als in de groep gevoerd.

Pegatrust vraagt regelmatig naar feedback onder de deelnemers en neemt hier indien nodig serieus actie op.

Er is een ideeënbus, waarin cliënten op een laagdrempelige manier hun ideeën kunnen aandragen.

Elk jaar vindt er voor het KIWA keurmerk ZZPer zorg een enquête plaats. Deze enquête moet door minimaal 3 cliënten en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers in gevuld worden. Uit de enquête komt een cijfer en dan kijkt Pegatrust welke verbeteringen en leerpunten eruit getrokken kunnen worden.